Nästa artikel

  • "För mig började det med en grupp där jag fick kämpa hårt för att få det lugnt. Då märkte jag att det fungerade bättre när det blev tydligt för eleverna vad de ska göra", säger läraren, lärarcoachen och ämnesspanaren Mia Kempe angående vikten av tydlig struktur under lektionerna.

Premium Fyra av tio lektioner är otydligt strukturerade. Detta leder till stök i klassrummet, och att studieron blir lidande. Att upprätta en lektionsstruktur kan ta en del tid i början, men kan vara värt det i det långa loppet. Det menar Mia Kempe, ämnesspanare för Lärarnas riksförbund. "När alla vet vad de har att förvänta sig blir klassrummet lugnare", säger hon.

Ett lugnt klassrum, utan stök och spring, där eleverna kan koncentrera sig på det lektionen handlar om, är en av grundförutsättningarna för att eleverna ska lära sig något i skolan. Men vad är det egentligen som gör att studieron blir bra? Enligt en rapport från Skolinspektionen visade sig två saker sticka ut. Den ena var ett tydligt ledarskap från läraren. Den andra att strukturen på lektionerna var bra. Dessa båda förutsättningar påverkade faktiskt studieron mer än exempel

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons