Nästa artikel

Fyra av tio lektioner i årskurs 7–9 brister i tydlighet vad gäller mål, innehåll och struktur. Det visar Skolinspektionens senaste granskning.

Skolinspektionens granskning av studiero i årskurs 7-9 vid 30 grundskolor visar att studiero främjas av tydliga lektionsstrukturer och en tydlig ledning av undervisningen. Att undervisningen har ett tydligt fokus och är varierad är faktorer som tillsammans med en trygg och stödjande lärandemiljö ger goda möjligheter för eleverna att följa undervisningen. I granskningen har samma elevgrupp observerats under olika lärares ledning och ett genomgående resultat är att elevgruppen inte är avgörande för om lektionen präglas av studiero eller inte.

Granskningen visar vidare att det är vanligare att elever sitter overksamma eller sysslar med annat än att de rör sig eller stör i klassrummet. Observationerna visar att elever kan sitta länge utan att göra något annat än att prata eller surfa på nätet utan att uppmärksammas av läraren.

– Koncentration och lärande kan även påverkas av annat än högljuddhet. Vår granskning visar att det kan finnas en overksamhet i klassrummet som innebär att fokus inte riktas mot det som ska läras ut. Det är mycket viktigt att skolan uppmärksammar elever som är inaktiva eller ofokuserade till undervisningen, säger Helén Ängmo, generalsekreterare på Skolinspektionen i ett pressmeddelande.

Sammantaget visar granskningen att drygt fyra av tio lektioner har brister i tydlighet vad gäller mål, innehåll och struktur. Lika många har brister i individanpassningar, variation och utmaningar för eleverna. På hälften av de granskade skolorna behöver rektorn mer systematiskt följa upp enskilda lärares undervisning när det gäller studiero. På en tredjedel av de granskade skolorna behöver rektorn även förbättra arbetet med skolans ordningsregler.

Läs mer här

Annons