Nästa artikel

  • "IVO har konstaterat brister tidigare, Socialstyrelsen har konstaterat brister och funktionsrättsrörelsen har lyft det i årtionden", säger Mats Jansson på Autism Sverige.

  • Yvonne Berneke, inspektör och projektledare för tillsynen på IVO, menar att det är angeläget att fortsätta sprida resultatet från IVO:s tillsyn till fler huvudmän.

  • "Bristerna som IVO påvisar är allvarliga", säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) till Special Nest.

Premium I en omfattande riktad tillsyn av gruppbostäder för vuxna med funktionsnedsättningar fann IVO brister i totalt 80 av 90 granskade verksamheter. I många av dem används otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder, till exempel att brukare hålls inlåsta och övervakade. Special Nest har pratat med IVO och Autism Sverige, men också ställt frågor till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) kring vad regeringen vill göra åt situationen.

Rapporten Att inte få rätten att leva som andra – redovisning av den nationella tillsynen av gruppbostäder för vuxna enligt LSS utkom i september 2023. I den redovisar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, resultatet av en omfattande riktad tillsyn av gruppbostäder för vuxna med funktionsnedsättningar. De fann brister i 80 av de 90 granskade bostäderna och i två tredjedelar av verksamheterna används otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder. Det handlar bland annat om att br

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons