Nästa artikel

  • Maria Sivall är förbundsjurist på Autism- och Aspergerförbundet.

  • Anki Sandberg är ordförande för Riksförbundet Attention.

  • Eva Borgström är intressepolitisk samordnare på Riksförbundet FUB.

  •  Karin Flyckt är sakkunnig inom och samordnare av funktionshindersfrågor på Socialstyrelsen.

Premium Just nu utreder Socialstyrelsen förutsättningarna för ett nytt nationellt kompetenscentrum om intellektuell funktionsnedsättning och autism. Bakgrunden är uppmärksammade missförhållanden inom LSS-boenden. Special Nest har intervjuat representanter för funktionsrättsrörelsen och Socialstyrelsens utredare om förslaget.

– Vårt uppdrag utgår från den kartläggning Socialstyrelsen gjorde för ett år sedan, som visade på brister i kompetens hos personalen i bostäder med särskild service enligt LSS. Då föreslog vi ett kompetenslyft och ett kompetenscentrum för att stärka kunskapsområdet. Regeringen gav oss i uppdrag att utreda ett kompetenscentrum, säger Karin Flyckt på Socialstyrelsen. Karin Flyckt är sakkunnig och samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen, samt projektledare för d

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons