Nästa artikel

  • Socialminister Lena Hallengren (S).

  • Sven Bölte är chef för KIND i Stockholm.

  • Christopher Gillberg är chef för Gillbergcentrum i Göteborg.

Premium I Storbritannien har regeringen antagit en ny nationell strategi för barn, ungdomar och vuxna som har autism. I Sverige finns ingen motsvarighet. Här vill den S-ledda regeringen utreda ett nytt nationellt kunskapscentrum för intellektuell funktionsnedsättning och autism. Special Nest har intervjuat autismforskarna och professorerna Sven Bölte och Christopher Gillberg om den brittiska strategin och om den svenska regeringens förslag.

– Jag känner mycket väl till den brittiska strategin och vi skulle behöva ett samhällsperspektiv på autism i Sverige också. Regeringens förslag om att utreda ett nytt kompetenscentrum för intellektuell funktionsnedsättning och autism behövs däremot inte, jag tror det kom för att politikerna inte känner till att KIND och Gillbergcentrum redan finns, säger Sven Bölte.   Sven Bölte är professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Karolinska Institutet och chef för Center of Neuro

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons