Nästa artikel

  • Peter Holmqvist är lektor och forskare vid Institutionen för kultur och samhälle vid Linköpings universitet.

  • Sofia Littmarck är lektor och forskare vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet.

Premium Sedan slutet av 90-talet har forskare och läkare inom svensk barnpsykiatri rapporterat om att autismdiagnoserna ökar. Förklaringarna har ofta varit att diagnoskriterierna har förändrats, men det saknas dock forskning om autismens historia i en svensk kontext. Det menar forskarna Sofia Littmarck och Peter Holmqvist som nu har påbörjat sådana studier.

Autismspektrumtillstånd är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som rör förmågan till social interaktion och kommunikation samt föreställningsförmågan. Det är en diagnos som har blivit central när det gäller diskussionen om barns och ungas hälsa. För tio år sedan beräknades en procent av skolbarnen ha fått en autismdiagnos, idag är det två till tre procent, skriver forskarna Peter Holmqvist och Sofia Littmarck. Därför vill de genomföra forskningsstudier om hur kunskap

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons