Nästa artikel

Vad har Hans Asperger, Lorna Wing och Mary Coleman gemensamt? De har haft stor betydelse för autismforskningens utveckling. Special Nest har tidigare publicerat flera artiklar om autismens historia. Vi listar några.

En av artiklarna ligger i Premiumformatet, vilket betyder att den är låst och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Artikelserie om autismens historia: 

Del ett: I slutet av 80-talet och början av 90-talet började Aspergers syndrom användas som diagnos i Europa. I samband att den senaste diagnosmanualen, DSM-5, kom ut används inte längre Aspergers syndrom som enskild diagnos utan har slagits ihop med autism och kallas autismspektrumsyndrom. Men vem var Hans Asperger som gett namn till syndromet?

Del två: Den brittiska psykiatern Lorna Wing lanserade begreppen Aspergers syndrom och Autismspektrumtillstånd. Hon räknas till en av de viktigaste personerna inom autismforskningen.

Del tre: Leo Kanner har kallats barnpsykiatrins fader. Han var den förste att beskriva infantil autism, eller Kanners syndrom.

Del fyra: Den amerikanske neurologen Mary Coleman räknas till en av pionjärerna inom autismforskningen. Hon har publicerat över hundra vetenskapliga artiklar och ett tiotal böcker, de flesta om autism. Nu är hon 87 år och jobbar fortfarande med DNA-forskning tillsammans med kollegor i Frankrike och USA. Dessutom skriver hon på sin andra historiska roman och ytterligare en bok.

Del fem: Christopher Gillberg är den mest produktiva autismforskaren i världen, och finns med på Thomson Reuters lista (2014) över världens mest inflytelserika forskare inom olika discipliner. Han är professor i barn-och ungdomspsykiatri i England, Skottland, Frankrike, Japan och Sverige och har ett forskningscentrum i eget namn inom Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Men vem är han?

Kategorier: 
Forskning
Annons