Nästa artikel

Ny forskning inom npf-området presenteras med jämna mellanrum. Förra veckan uppmärksammades exempelvis en ny studie som konstaterar hjärnförändringar hos personer med adhd. Special Nest bevakar alltid forskningen på området och har tidigare bland annat skrivit om professor Mary Coleman som menar att autism ofta förekommer i samband med andra diagnoser. Flera av diagnoserna som existerar i samband med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som adhd eller autism är inte lika uppmärksammade. Här tipsar vi om fyra artiklar som belyser den här typen av diagnoser.

Några av artiklarna är Premium-artiklar vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Artiklar om diagnoser som kan förekomma i samband med npf:

”Barn med autism måste undersökas noggrannare” - Autism bör inte betraktas, behandlas eller bemötas som ett specifikt syndrom. Det ska utredas individuellt. Barn med en autismdiagnos behöver undersökas förutsättningslöst och ordentligt även medicinskt för att diagnosen ska bli korrekt. Det menar professorerna Mary Coleman och Christopher Gillberg.

Epilepsi mycket vanligare hos personer med autism - Epilepsi är oproportionerligt vanligt bland personer med autismspektrumtillstånd. Att få ett anfall är ofta mycket oroande och påfrestande för den drabbade. Men anfallen kan också leda till att hjärnan påverkas fysiskt. Bland annat kan områden i hjärnan minska i storlek till följd av att cellerna dör. Därför är det viktigt att undvika att anfallen sker.

Klinefelters syndrom och adhd hänger ofta ihop - Bland män med Klinefelters syndrom är det ungefär tre gånger så vanligt med adhd jämfört med hos resten av befolkningen. Klinefelter är en av de vanligaste könskromosomrubbningarna hos män och betyder nästan alltid att den drabbade har svårt att få barn. Ändå är det inte särskilt känt hos allmänheten.

Skådespeleri hjälper Pauline i vardagen - Pauline Wågström, 24 år, har diagnosen selektiv mutism och även Aspergers syndrom. Mot sin vilja blir hon tyst i vissa situationer eftersom hon hamnar i ett tillstånd av svår ångest. Pauline har förbättrat sitt tillstånd genom att skriva böcker, blogga och medverka i teaterpjäser och filmer. Det senare innebär att hon gör sitt yttersta för att övervinna sin funktionsnedsättning.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons