Nästa artikel

  • Att personer med autismspektrumtillstånd kan känna obehag vid sensoriska intryck är ett ämne som Special Nest har tagit upp i flera artiklar.

Det är vanligt att personer med autismspektrumtillstånd, ast, känner obehag vid olika typer av sensoriska intryck som ljud, ljus och lukt på grund av en ökad känslighet. Special Nest har tagit upp ämnet ast och sensorisk känslighet ur flera olika perspektiv. Här är tre av de artiklar vi tidigare har publicerat.

Några av artiklarna är Premium-artiklar, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Tre artiklar om sensorisk känslighet och ast:

Sensorisk känslighet försvårar inlärning – Att barn med autismspektrumtillstånd ofta känner obehag av ljud, ljus eller lukter är känt sedan tidigare. Nu har ett brittiskt forskarlag för första gången undersökt hur barnen själva upplever att sinnesintrycken påverkar dem i skolan.

Ny skala ska underlätta för vuxna med autism – En ny skala ska hjälpa vuxna personer med autismspektrumtillstånd till ökad självkännedom och att kunna anpassa miljön på bästa sätt för de personliga behoven. I sin färska doktorsavhandling presenterar forskaren och psykologen Marie Elvin verktyget som mäter reaktioner på sinnesintryck från omgivningen.

Så känns sensorisk överbelastning – Skribenten Erin Polk har genom Facebook träffat Sophie Webster som har icke-verbal autism. Hon använder en kommunikationsenhet för att skriva ut sina tankar. Erin Polk har bett Sophie beskriva sensorisk överbelasning. Det här är hennes ord.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons