Nästa artikel

Special Nest har tidigare publicerat flera reportage om lågaffektivt bemötande, men vi har även skrivit artiklar om andra metoder som kan leda till färre problemskapande situationer och beteenden såväl i skolan som i andra verksamheter. Här kommer ett par lästips.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Tre artiklar om olika tillvägagångssätt för att hantera problemskapande beteenden:

"Studie III – en metod för att hantera utmanande beteenden": I denna text berättar Christoffer Sjöwall, utbildare i metoden Studio III, om hur man kan hantera utmanande beteenden hos personer med npf.

"Utveckling tar tid": Här berättar kuratorn och socialpedagogen Johanna Tellrud om en metod för att registrera och analysera utåtagerande beteenden bland elever.

"För att lösa problem som finns i skolan behövs en partner – barnet": Reportaget handlar om psykologen Ross W. Greenes metod för att bemöta barn med problemskapande beteenden.

Kategorier: 
Skola
Annons