Nästa artikel

Uppmärksamheten kring självskadebeteende och vad det innebär har ökat de senaste 10–15 åren. Enligt en undersökning som har gjorts på gymnasieungdomar i Linköping hade 36 procent av eleverna skadat sig själva någon gång det senaste året. Självskadebeteenden är vanligare än vad många kanske tror, men det är långt ifrån alla som provar som får stora bekymmer, berättar Johan Bjureberg, doktorand vid Karolinska Institutet. Special Nest har utifrån olika perspektiv och infallsvinklar skrivit flera artiklar om självskadebeteende. Här kommer några lästips.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Fem artiklar om självskadebeteende:

”Att skada sig själv kan bli ett sätt att hantera sina känslor": I denna text berättas om en nätbaserad behandling riktad mot personer med självskadebeteende.

"Självdestruktivt sex – ett komplext problem": Självskadebeteenden kan se olika ut. Denna text handlar om ett inte särskilt välstuderat fenomen – självdestruktivt sex.

”Smärtan blev en trygghet jag kunde luta mig mot": Här intervjuas Sara Modigh, 26, om hur hon blev fri från sitt självskadebeteende. 

"Självskadebeteende – ett sätt att hantera outhärdliga känslor": Hur hänger självskadande ihop med bristande mentaliseringsförmåga? I denna text tittar vi närmare på frågan. 

"Dialektisk beteendeterapi effektiv för personer med adhd": Terapeuten Eva Leth berättar om hur dialektisk beteendeterapi kan stävja självskadebeteenden. 

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons