Nästa artikel

Medveten närvaro och särskilda strategier för att hantera vardagen är stommen inom dialektisk beteendeterapi. ”När man åker känslomässig karusell är det viktigt att lära sig att vara här och nu”, säger terapeut Eva Leth.

Dialektisk beteendeterapi, DBT, är en form av kognitiv terapi som utvecklades under 1990-talet i syftet att minska självskadande beteende hos personer med emotionellt instabil personlighetsstörning (tidigare borderline). Sedan dess har DBT anpassats för andra diagnoser, bland annat adhd och add. Behandlingen går ut på att minska destruktiva tankar och beteenden, att ge klienten redskap att hantera vardagen och att hjälpa hen att känna meningsfullhet i tillvaron. Det görs med hjälp av kognitiva tekniker, zen-buddistisk filosofi med mindfulness och praktisk färdighetsträning.

– Många personer med adhd och add upplever att de inte blir tagna på allvar, vilket kan leda till självdestruktiva beteenden av olika slag. De som kommer till oss har haft det tufft och behöver mycket stöd och hjälp för att få det liv de vill ha, säger Eva Leth, DBT-terapeut på behandlingshemmet Kognic i Sävsjö i Småland.

 

Mer medveten närvaro än i ”standard-DBT”
Eva Leth har många års erfarenhet av att arbeta med personer med adhd. Hon berättar hur DBT-behandlingen har anpassats för dem. Bland annat innehåller den mer mindfulness, eller medveten närvaro, än ”standard-DBT”.

– När man åker känslomässig karusell är det viktigt att lära sig att vara här och nu, säger hon.

Att hantera sina känslor, och att acceptera dem, är något man arbetar mycket med inom DBT. Likaså balansen mellan just acceptans och förändring av tankar och beteenden. Många av de klienter Eva Leth möter har låg självkänsla och relationer som är i obalans. De har svårt att säga nej till andras önskemål och stannar i relationer som är ”hopplösa”.

– Men det finns inte två personer med adhd som är likadana. Det kan vara precis tvärtom också, att man ständigt ber folk fara och flyga. Vi jobbar med att hjälpa klienten att se sammanhang, att lära sig bekräfta både sig själv och andra, att bibehålla relationer men också att avsluta negativa kontakter, säger Eva Leth.

 

Färdighetsträning i grupp
Inom DBT får klienten individuell terapi som varvas med färdighetsträning i grupp. ”Standard-DBT” pågår i ungefär ett års tid, medan DBT för personer med adhd eller add pågår i ungefär tre månader. Klienten får hemuppgifter som sedan redovisas inför gruppen. Färdighetsträningen är särskilt viktigt för dem med adhd eller add. De får handgripliga strategier för att klara av vardagen. Det kan till exempel handla om att få hjälp med att ta fram ett system med lådor i olika färger för att få ordning på papper och räkningar, att hitta ett sätt att komma ihåg att ta ut soporna och att lära sig medveten närvaro när man borstar tänderna i stället för att låta tankarna rusa.

– Vi ger mycket hemuppgifter till dem med adhd och betonar hur viktigt det är att träna mellan sessionerna. Att redovisa i grupp ger jättemycket. Klienten ser att andra har lika stora problem och det gör att man känner sig mindre ensam, säger Eva Leth.

 

”Anhöriga glöms lätt bort”
På Kognic behandlingshem ges även utbildning i ”familj-DBT”, det vill säga stöd till anhöriga. Eva Leth tycker att anhöriga ofta är en grupp som glöms bort.

– Det finns väldigt lite stöd för anhöriga till personer med adhd och add. Anhöriga jag möter säger ’tänk om vi hade fått den här hjälpen för tio år sedan!’. Den här frågan ligger mig mycket varmt om hjärtat, säger Eva Leth. Jag önskar också att barn med den här typen av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar skulle bli sedda redan i första klass, att det fanns resurser till det. Hur de blir bemötta som små barn, av skola och familj, är avgörande för hur det går för dem senare i livet.
 

Dialektisk beteendeterapi

  • Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en form av kognitiv beteendeterapi för personer med självskadebeteende, självmordstankar och personlighetsproblematik.
  • Behandlingsmodellen utvecklades av den amerikanska psykologen Marsha Linehan under 1990-talet för självmordsbenägna patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (tidigare kallat borderline). På senare år har DBT anpassats för fler personer med självskadebeteende och personlighetsproblematik
  • Termen ”dialektisk” speglar de två polerna acceptans och förändring. Båda är grundpelare i behandlingen.
  • Behandlingen grundas på inlärningsteori och kognitiv teori, och omfattar även zen-buddistisk filosofi med mindfulness/medveten närvaro.
  • Behandlingen pågår vanligtvis ett år, men kortare tid för personer med adhd eller add. Varje vecka får klienten individuell terapi och färdighetsträning i grupp.
  • Det finns ännu inga krav på att man måste vara legitimerad psykoterapeut eller psykolog för att få arbeta med DBT.

Källor: Socialstyrelsen, Kognic behandlingshem
 

Annons