Nästa artikel

  • Psykologerna Anna Levin och Karolina Noaksson startade 2012 en gruppbehandling för patienter med adhd.

Premium En ny gruppbehandling som kombinerar kbt och dbt minskar adhd-symtom, men förbättrar också arbetsminnet och förmågan till uppmärksamhet.

Psykologerna Anna Levin och Karolina Noaksson utformade år 2012 en gruppbehandling för sina adhd-patienter vid Bålsta psykiatrimottagning, genom att kombinera delar av befintliga manualer för kognitiv beteendeterapi (kbt) och dialektisk beteendeterapi (dbt). – Vi upplevde att patienternas behov inte täcktes in tillräckligt väl av en enda terapiform. Många av våra patienter var också i behov av information om adhd, så vi lade in ett block med psykoedukation i gruppbehandlingen, säge

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons