Nästa artikel

  • "Många patienter har gått med tvångssyndromen i flera år och därför är det fantastiskt att genom den nya behandlingen kunna uppnå lika stor förändring på kortare tid", säger Madeleine Magnusson, enhetschef på Ångestenheten vid Psykiatri Nordväst i Stockholm.

  • Madeleine Magnusson är enhetschef på Ångestenheten vid Psykiatri Nordväst i Stockholm.

Premium En välkänd och evidensbaserad metod i ett färskt och komprimerat format. Så kan man beskriva den nya norska fyradagarsbehandling som sedan i september erbjuds av en psykiatrisk klinik i Stockholm för att bistå personer med tvångssyndrom.

Till Ångestenheten vid Psykiatri Nordväst i Stockholm kommer främst patienter med tvångssyndrom, eller Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) på engelska. En person med tvångssyndrom brottas ofta med återkommande, ofrivilliga och obehagliga tvångstankar som lindras genom upprepade handlingar. Det kan handla om att ett otal gånger kontrollera att spisen är avslagen innan man går hemifrån eller att tvätta händerna överdrivet ofta av rädsla för att bli smittad. Utöver själva obehage

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons