Nästa artikel

KBT-behandling för tvångssyndrom via internet. Det är Erik Anderssons idé. Han är psykolog, forskare och specialist på OCD. ”Intensivt, flexibelt och effektivt” enligt honom själv.

– Mitt program är att vi har aktiva terapeuter i internetbehandlingen. Det är samma form av upplägg som om de hade suttit i terapisessioner. Allt sköts via internet och så får man sms. Det är en enkel kommunikation, säger Erik Andersson, psykolog och forskare på Karolinska institutet och specialist på OCD.

Det han syftar till är hans studie på internetbaserad KBT-terapi för personer med tvångssyndrom. Patienten registrerar sig via en internet anmälan och gör sedan en screening. En psykolog går igenom svaren och bedömer om man är inkluderad i målgruppen för behandlingen.

– I mitt fall är frågan om personen har OCD eller något annat? Om det inte är OCD kommer inte behandlingen att passa. När OCD är fastställt så kan behandlingen börja redan dagen efter, säger Erik Andersson.

 

Tvångsdagbok
Erik Anderssons forskningsstudie går ut på att behandla personer med OCD, som inte sökt hjälp via klinik. Den typiska patienten är en kvinna mellan 35 och 42 år, som haft OCD sedan tonåren och som har relativt mycket symptom, men kan jobba.

Första steget i internetbehandlingen är att läsa en självhjälpsbok, som också finns som mp3-fil. Man fyller också i en tvångsdagbok som man sparar så att psykologen kan se den. Hela behandlingen är en KBT-behandling som går ut på att jobba med löpande exponering där man stämmer av dagligen med sin psykolog. En och samma psykolog följer patienten under hela behandlingen.

– Behandlingen är helt identiskt med en face to face behandling. Skillnaden är mediet i hur man lär ut det, säger Erik Andersson.

 

Intensivare behandling
En typisk behandling pågår i ett par månader och enligt Erik Andersson blir majoriteten av patienterna friska eller markant bättre.

Förutom att behandlingen är flexibel och kan göras när som helst från dygnet och var som helst ifrån så är det också effektivt, enligt Erik Andersson.

– Jag kan ha kontakt med en patient fem dagar i veckan bara genom ett sms och fråga ”hej, hur har exponeringen gått idag?” och så svarar patienten.  Det blir en intensiv löpande kommunikation, men det handlar egentligen bara om några minuter av min tid varje dag. På så sätt kan en psykolog ge fler stöd och hjälp.

 

Motivation ett hinder
En svårighet som Erik Andersson kan se med internetbaserad terapi är om patienten inte är nog motiverad. Då gör hen inte det de kommit överens om och försvinner iväg.

– Vid vanlig exponeringsbehandling är psykologen med och pushar på klienten medan ansvaret vid internetbehandlings läggs mer på patienten själv.

Nu är det sista steget i Erik Anderssons studie att testa det på klinik och jämföra med livebehandling.

– Vi vill ha en direkt jämförelse för att bli säkra på att detta funkar.

 

Den som vill testa internetpsykiatri kan gå in på internetpsykiatri.se och läsa mer och anmäla sig till behandling.

Annons