Nästa artikel

  • "Idag vet vi genom studier i normalpopulationer att flickor visar sig mer socialt intresserade och den förmågan hos flickor inom autismgruppen kan dölja de stora svårigheter som de faktiskt har", säger Gunilla Westman Andersson.

  • Gunilla Westman Andersson forskar om förskolebarn med autism.

Premium Färre flickor än pojkar får diagnosen autism och flickorna upptäcks senare, det visar vetenskapliga studier. Men det finns metoder för att upptäcka flickor tidigare och förskolan har en viktig roll i detta, berättar forskaren Gunilla Westman Andersson för Special Nest.

– Vi är oroliga för att man missar flickorna, för i vår studie såg vi inte några signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller symtom eller utvecklingsprofil och ändå var det fler pojkar som diagnostiserades med autism, säger Gunilla Westman Andersson. Gunilla Westman Andersson, som är utbildad förskollärare och specialpedagog, är idag lektor vid Göteborgs Universitet och forskare vid Gillbergcentrum. Hennes avhandling Autism in preschoolers: Assessment, dia

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons