Nästa artikel

  • Gunilla Westman Andersson är lektor i specialpedagogik vid Göteborgs universitet och redaktör till nya boken om specialpedagogik i förskolan.

  • Omslaget till nya boken.

Premium Specialpedagogik i förskolan har inte varit en självklarhet varken i verksamheten eller i litteraturen. Ändå är det just i förskolan som tidiga insatser skulle kunna betyda mycket för barn i behov av särskilt stöd, men också för alla barn med varierande behov. Special Nest har intervjuat förskolläraren och pedagogikforskaren Gunilla Westman Andersson, redaktör för den nya boken ”Specialpedagogisk verksamhet – för ALLA barn i förskolan”.

– Det är så viktigt att barn inte hamnar på efterkälken och får vänta på stöd tills de eventuellt får en diagnos i skolåldern. Därför är ESSENCE ett begrepp att hålla i fokus när det gäller specialpedagogik i förskolan. Stöd behöver inte handla om en hel åtgärdsplan utan kan handla om att möta barn på ett medvetet sätt. Detta berättar Gunilla Westman Andersson, lektor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hon är förskollär

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons