Nästa artikel

Det är uppskattningsvis 80 miljoner människor världen över som är drabbade av tvångssyndrom, eller OCD (obsessive compulsive disorder). Tvångssyndrom innebär att en person upprepar ett normalt beteende väldigt ofta, vilket leder till problem i vardagen. Det kan till exempel handla om att tvätta händerna tills de blir såriga, eller gå med tvångstankar över att man inte har låst ytterdörren eller stängt av plattan. En internationell forskargrupp har i en ny studie visat på ett samband mellan fyra gener och tvångssyndrom – en upptäckt som på sikt kan leda till effektivare läkemedelsbehandling, enligt forskare. Special Nest har skrivit flera reportage om OCD. Här kommer några lästips.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Tre Special Nest-artiklar om OCD/tvångssyndrom: 

"Jag vill att hon ska växa": Här intervjuar vi Caroline Svensson som är kontaktperson till Anna, som länge har varit svårt styrd och isolerad av sin OCD-diagnos. Idag går de på föreläsningar, puben och utställningar tillsammans.

"OCD-behandling online": Forskaren och psykologen Erik Andersson berättar för Special Nest om en onlinebaserad KBT-behandling för tvångssyndrom.

"Forskare närmar sig tvångssyndromets gåta": Ett reportage om en ny studie – bland annat gjord av forskare från Uppsala universitet – som visar på ett samband mellan fyra gener och tvångssyndrom.

Kategorier: 
Forskning
Annons