Nästa artikel

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till artiklarnas innehåll.

Fokus på detaljer och en vilja att göra samma sak varje dag. Det är två symptom som personer med autismspektrumtillstånd och personer med anorexia nervosa har gemensamt. Forskning visar att dessa diagnoser inte sällan förekommer samtidigt. Idag tipsar Special Nest om ett par tidigare texter på temat ätstörningar och npf.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Tre Special Nest-artiklar om ätstörningar och npf:

"Samband mellan npf och ätstörningar": En intervju med psykologen Ola Ståhlberg om kopplingen mellan neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism och ätstörningar som bulimi och anorexia.

"Ätstörningar kopplas till autismspektrumtillstånd": I denna artikel berättar Louise Karjalainen, psykolog och forskare på Gillbergcentrum, om sin avhandling som fokuserar på sambandet mellan ätstörningar och problematiskt ätbeteende vid autismspektrumtillstånd.

"Tonåringar med autism har större risk att utveckla anorexia": En intervju med Elisabet Wentz som i över 20 år har forskat om ätstörningar. Hon berättar bland annat att autism och anorexia har flera liknande symptom.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons