Nästa artikel

För två år sedan disputerade Louise Karjalainen, psykolog och forskare på Gillbergcentrum, med sin avhandling om sambandet mellan ätstörningar och problematiskt ätbeteende vid autismspektrumtillstånd, ast. Den ger ytterligare stöd för att det finns likheter mellan personer med ätstörningar och de med ast – både när det gäller personlighet och förändringar i hjärnan. Special Nest har idag samlat ihop ett antal artiklar om npf och ätsvårigheter.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Fyra Special Nest-artiklar om ätsvårigheter och npf:

"Viktigt att skolrestauranger anpassas": Detta är ett reportage om hur skolrestauranger kan anpassas för att underlätta måltidssituationen för elever med särskilda behov.

"App ska hjälpa barn med ätsvårigheter": En intervju med Björn Cronzell som har utformat en särskild app som ska hjälpa barn med ätsvårigheter.

"Ätstörningar kopplas till autismspektrumtillstånd": Psykologen och forskaren Louise Karjalainen berättar här om sin avhandling om kopplingen mellan autism och ätstörningar. 

"Föräldrarna är ofta stressade och uppgivna": Vi intervjuar logopeden Maria Törnhage som är en del av ett matlag vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och som hjälper barn med ätsvårigheter.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons