Nästa artikel

Det är snart bara en månad kvar till terminsavslutning, vilket innebär betygssättning för en del elever i grundskolan och samtliga elever på gymnasiet. Att vid betygsättning använda sig av undantagsbestämmelser, eller den så kallade Pys-paragrafen, är något som diskuteras bland lärare men även vårdnadshavare. Det råder dock stor osäkerhet kring pys-paragrafen. Ska man pysa svårigheter, moment eller ta hänsyn till personens eventuella diagnos? Dessa frågor har Special Nest försökt titta närmare på i tidigare artiklar och intervjuer om fenomenet. Här kommer några lästips.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Fyra Special Nest-artiklar om undantagsbestämmelser vid betygssättning:

"Ett undantag att lyckas": Ett reportage om Pys-paragrafen, en bestämmelse i skollagen för att personer med funktionsnedsättningar ska ha samma möjlighet att lyckas som alla andra.

"Lärare måste våga tro på sitt eget omdöme":  För att en elev med funktionsnedsättning ska lyckas behöver lärare anpassa hela processen för att motverka konsekvensen av funktionsnedsättningen. Då krävs att lärare vågar tolka och värdera kunskapskraven i stället för att fastna i styrdokumenten. Det berättar SPSM:s rådgivare Lennart Rådbrink och Wern Palmius i denna artikel.

"Man får aldrig tillämpa PYS i stället för att sätta in särskilt stöd”: När alla sorters särskilt stöd har testats och betyget ändå inte kan uppnås kan enstaka delar av betygskraven pysas. Inte tidigare än så. Det berättar juristen Mikael Hellstadius i denna intervju.

"Skollagen Del 3 – PYS": Ännu en Special Nest-intervju med Mikael Hellstadius där han berättar om varför "pysande" kan innebära en björntjänst för eleverna.  

Kategorier: 
Skola
Annons