Nästa artikel

I skolan har eleverna rätt till flera saker, bland annat arbetsro, trygghet och tillräckligt med hjälp. För att lyckas uppnå allt detta behövs en konstruktiv och hälsosam undervisningsmiljö – och en sådan kan och bör eleverna och skolpersonalen utforma tillsammans. Här kommer några Special Nest-artiklar om hur detta kan göras.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Tre Special Nest-texter om lärmiljö:

"Skapa en fungerande lärmiljö": Specialpedagogen Linda Hallberg svarar här på en läsarfråga om hur man rent konkret kan skapa en npf-anpassad undervisningsmiljö. 

"Poängen är att eleverna ska bli delaktiga": Här skriver vi om lärmaterialet DATE som syftar till att ge eleverna fördjupad förståelse för betydelsen av tillgänglighet och delaktighet i skolan. 

"Elevernas rätt till en bra skola": Vad har eleverna för rättigheter vad gäller arbetsro och lärande i skolan? Vi tipsar om en informationssida från Barn- och elevombudsmannen och Skolinspektionen. 

Kategorier: 
Skola
Annons