Nästa artikel

Kan spelvärldens estetik, koncept och innehåll bidra till mer engagemang och arbetsglädje i klassrummet? Det tror bland annat Magelungenläraren Adam Palmquist som har utvecklat en egen spelifierad pedagogik för att höja elevernas motivation och prestation. Special Nest har skrivit flera artiklar om personal/pedagoger som använder sig av spel för att nå färdigheter och kunskaper inom vissa områden. Här kommer några lästips.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Tre artiklar om spelifiering:

"Minecraft i undervisningen": För försteläraren Felix Gyllenstig Serrao är datorspel i undervisningen ett framgångskoncept för att väcka elevernas intresse. 

"Spelifierad pedagogik växer": Special Nest intervjuar Magelungenläraren Adam Palmquist som använder spelifierad pedagogik för att höja elevernas motivation och prestation. 

"Spelet fördjupar relationen med klienten": Lidingö stad begagnar sig av en spel-inspirerad rehabiliteringsmetod för att få unga vuxna med npf att komma ut i sysselsättning. 

Kategorier: 
Skola
Annons