Nästa artikel

Exekutiva funktioner, perceptionssvårigheter, funktionsförmågor och sensorisk känslighet. Vad betyder egentligen allt detta? För att bättre förstå sig själv och andra kan det vara nödvändigt att ha en god inblick i vissa begrepp. Genom att läsa följande artiklar kan du få en bättre förståelse för innebörden i olika uttryck som används flitigt inom npf-världen.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Tre Special Nest-artiklar om vanliga begrepp inom npf-området: 

"Viktigt att skolan har koll på funktionsförmågor": I denna text förklarar specialpedagogen Linda Hallberg begrepp som exekutiva funktioner, central koherens och perception.

"Varför är jag trött hela tiden  perceptionssvårigheter som tar kraft": Arbetsterapeuten Monika Gydemo intervjuas om hur problem med perceptionen kan bidra till exempelvis trötthet.  

"Sensorisk känslighet försvårar inlärning": Vi berättar om en brittisk studie som handlar om hur barn med autismspektrumtillstånd upplever sinnesintrycken i skolmiljön. 

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons