Nästa artikel

Nu går sommaren mot sitt slut och vardagen präglad av skola, arbete och fritidsaktiviteter rycker allt närmare. Special Nest har tidigare skrivit flera artiklar om strategier för smidigare struktur i och planering av vardagen – något som är viktigt inte minst för personer med neuropsykiatriska diagnoser. Här kommer några lästips ur vår artikelbank.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Tre Special Nest-artiklar för mer ordning i vardagen:

"Hon hjälper föräldrarna att hjälpa barnen":  Detta är ett reportage om Föräldrafokusmetoden, vars syfte är att hjälpa föräldrar att ge så bra förutsättningar som möjligt till sina barn att klara av skolan.

"12 appar som organiserar livet": Tidsstöd, veckokalender och dagsscheman. Här har Special Nest listat för- och nackdelarna med tolv appar som kan bidra till mer ordning och reda i tillvaron.

"Strukturen gör att Amanda har kontroll": En intervju med Malin Olsson Kronberg om hennes familjs vardagsplaneringsrecept: motivationssamtal, crossträning och tydliga scheman är några ingredienser.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons