Nästa artikel

Stryptag, sparkar, hot och skadegörelse. Den senaste veckan har åtskilliga medier rapporterat om det ökade våldet på Hjulsta grundskola i Stockholm. Lärarnas Riksförbund kopplar den turbulenta utvecklingen till att skolan har börjat tillämpa lågaffektivt bemötande, och kräver nu ett förbud mot förhållningssättet, enligt tidningen Arbetarskydd. Psykologen, författaren och föreläsaren Bo Hejlskov Elvén, som har forskat om och arbetat med metoden i över 20 år, menar att skolan inte tycks ha implementerat metoden på rätt sätt. Men vad menas egentligen med det lågaffektiva förhållningsättet? I Special Nests kunskapsbank finns en mängd artiklar om metoden – här är några exempel.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Tre Special Nest-artiklar om lågaffektivt bemötande:

"Man behöver jobba tillsammans på alla nivåer": Här är en artikel om antologin Lågaffektivt bemötande som bland annat tar upp olika grundläggande pedagogiska principer inom metoden.

"Lugnt bemötande minskar konflikter": Detta är en intervju med psykologen, författaren och föreläsaren Bo Hejlskov Elvén om så kallad affektsmitta och vikten av affektreglering.

"Förutsägbarhet och tydlighet utan makt och tvång": I denna artikel förklarar psykologen Anton Sjögren om varför det är viktigt att ligga steget före barnet genom att förebygga, strukturera och anpassa.

Kategorier: 
Metoder
Annons