Nästa artikel

Premium Vad är det som får oss att bli för ledsna eller glada när någon annan är är det? Fenomenet affektsmitta är viktigt för att vårt sociala samspel ska fungera. Men för den som har svårt att hantera känslor kan andras starka känslouttryck skapa konflikter.

Man har länge känt till att en persons stämningsläge påverkar omgivningen. Uttrycket “ett smittande leende” säger kanske något om just detta. Men hur går den här överföringen av känslor till? En ofta använd förklaring är att det finns speciella nervceller i hjärnan, spegelneuroner, vilka hjälper till under processen. Dessa celler upptäcktes av den italienska neurofysiologen Giacomo Rizzolatti i början av 90-talet och fick sitt namn efter sin benägenhet att låta oss spegl

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons