Nästa artikel

Mer än hälften av ungdomar med autism är överkänsliga mot sensoriska intryck och upplever oro, stress och smärta vid exempelvis ljud och beröring. Nu har forskare i USA undersökt vad det beror på. Studien publiceras i tidskriften JAMA Psychiatry.

Mer än hälften av ungdomar med autismspektrumstörningar (ASD) har en sensorisk överkänslighet. Men lite är känt om den neurobiologiska grunden för sensorisk överkänslighet, och det finns få effektiva behandlingar.

För att kunna sätta in rätt insatser och behandling krävs en förståelse för vad det beror på. Om det är på grund av en initial förhöjd sensorisk respons eller ett underskott i regleringen av känslomässiga reaktioner på stimuli.

 

Ökad aktivitet i hjärnan
En grupp amerikanska forskare har, mellan mars 2012 och februari 2014, undersökt barn och ungdomar med autismspektrumstörning och sensorisk överkänslighet mot beröring eller ljud.

Studien gjordes på 19 personer med autism i åldrarna 9 till 17 år. Deltagarna undersöktes i magnetkamera när de utsattes för ljud från en bullrig stadsmiljö och beröring av armen med ett kliande tyg.

Studien presenterades i tidskriften JAMA psychiatry, den 10 juni 2015.

Forskarna kom fram till att deltagarna med sensorisk överkänslighet har ökad aktivitet i delar av hjärnan som tar emot smärtsignaler och den del av hjärnan som är central för bland annat oro, obehag och rädsla. Ju mer besvär med sensorisk överkänslighet, desto mer aktivitet i hjärnan. Aktiviteten ökade om de utsattes för ljud och beröring samtidigt, vilket kan betyda att man är extra känslig för beröring under tiden man är i en stimmig miljö.

 

Vänjer sig inte
Ett annat fynd som gjordes under studien var att personer utan autism vänjer sig vid stimulin och aktiviteten i hjärnan avtar därför efter en tid. Men för personer med autism uppstår ingen tillvänjning utan aktiviteten i hjärnan var oförändrad och obehaget är alltså lika intensivt även över tid.

Forskarna tror att det kan vara det som utgör grunden för sensorisk överkänslighet vid autism. De skriver att det kan vara lättare för personer med autism att reglera sina känslomässiga reaktioner om man minimerar antalet störande stimuli, alltså att man exempelvis har lättare att hantera en fysisk beröring om man utestänger ljud eller tvärtom.

Annons