Nästa artikel

  • Genrebild. Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Martyna Galazka är forskare vid Gillbergcentrum i Göteborg.

Premium Ögonkontakt är en viktig del av människans beteende och kommunikation, men personer med autism kan ofta ha svårt för ögonkontakt. Beror detta på ointresse eller överkänslighet? I en pågående studie vid Gillbergcentrum i Göteborg vill den amerikanska forskaren Martyna Galazka och hennes kollegor ta reda på mer. ”Hypotesen är att barn med autism är överkänsliga och blir överväldigade av andras ansikten och ögon", säger hon till Special Nest.

– Autism är ett brett spektrum med stora skillnader mellan barn trots att de har samma diagnos, men ju mer vi forskar om autismspektrumtillstånd desto mer kommer vi att upptäcka. Hittills har hypotesen varit att barn med autism är ointresserade av ögonkontakt men vi tror istället att det väcker överväldigande känslor hos många, säger Martyna Galazka. Martyna Galazka kommer från USA, började sin bana som forskarassistent i Baltimore och fortsatte sina studier i Boston med inriktni

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons