Nästa artikel

Enligt en tysk studie kan amning öva barn på att utveckla sociala och känslomässiga band. För barn med anlag för autism är detta extra viktigt, enligt studien.

Amning kan bidra till att barn, trots genetiskt anlag, inte utvecklar autism. Det hävdar en studie genomförd av Kathleen Krol vid Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences i Leipzig. Studien fokuserar på sambandet mellan amning, gener och förmåga att förnimma känslor. Under amningen tränar barnet på ögonkontakt med modern, vilket utgör grunden för att utveckla sociala och känslomässiga band till andra.

I studien ingick 98 barn, som var 7 månader gamla. Hälften av dem hade anlag för autism. I undersökningen studerades sedan barnens reaktioner på ”glada” och ”arga” ögon. Barnen tenderade att behålla ögonkontakten till de ”glada” ögonen, men bröt den snabbt vid ”arga” ögon. För barn utan anlag för autism utvecklades denna funktion oavsett om de ammades eller inte. För barn med anlag för autism utlästes dock en signifikant skillnad. De barn med anlag som ammats utvecklade en liknande ögonkontaktsförmåga som normalfungerande barn. Detta visar, enligt Kathleen Krol, att amning har en betydande roll för utvecklingen av känslor och förmågan att tolka dem för barn. Hon poängterar även att studien är den första i sitt slag, varför inga generella slutsatser ännu kan dras av resultaten.

Annons