Nästa artikel

  • Kärlek vid första ögonkastet?

Premium I västvärlden betraktas ögonkontakt som en central del av den sociala kommunikationen. Samtidigt har personer med autismspektrumdiagnos ofta svårt med just ögonkontakt. Special Nest berättar om blickens betydelse.

Ögonen är själens spegel, brukar det heta. Med detta välkända uttryck menas att ögonen inte ljuger utan vanligen avslöjar hur en människa tänker, känner och mår. Användandet och innebörden av ögonkontakt i kommunikationen varierar visserligen påtagligt mellan olika kulturer, men åtminstone i västvärlden anses ögonkontakt – tillsammans med tal, gester, mimik och beröring – vara en viktig del av en förtroendefull och ömsesidig social interaktion. Användandet av blicken

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons