Nästa artikel

  • Genrebild. Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Nils Haglund är psykolog i Malmö och autismforskare vid Lunds universitet.

Premium Barn med autism som genomgick ett tidigt, intensivt och mångsidigt behandlingsprogram hade efteråt mindre autismsymtom än barnen i kontrollgruppen. Det visar en studie av Nils Haglund, forskare vid Lunds universitet. Han framhäver ständigt vikten av tidiga och intensiva insatser vid autism, men långt ifrån alla barn erbjuds det.

Psykologen Nils Haglund har ett helt yrkesliv inom barn- och ungdomshabilitering bakom sig, primärt inom behandling av autism hos barn och som forskare vid Lunds universitet. I dag arbetar han med neuropsykiatriska utredningar i Malmö. Haglund publicerade 2020, tillsammans med flera andra forskare, en forskningsartikel om en studie om effekten av intensiv behandling för barn med autism. Studien är den avslutande, och uppföljande, fjärde delen hans avhandlingsarbete. Nils Haglund disputer

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons