Nästa artikel

  • Nils Eriksson har nyligen inlett sin doktorandutbildning inom pedagogik vid Mittuniversitetet.

Premium Under grundskolan och gymnasiet gick Nils Eriksson i särskoleklass – nu är han pedagogikdoktorand vid Mittuniversitetet. För Special Nest berättar han om skolåren präglade av mobbning och utanförskap, utvecklingsstörningsdiagnosen som han blev av med som vuxen och synen på sin autism.

I våras påbörjade Nils Eriksson, 27, en femårig doktorandutbildning inom pedagogik vid Mittuniversitet i Sundsvall. Detaljerna i hans kommande forskning är ännu inte spikade, men klart är att han ska fokusera på förskolebarns perspektiv på vuxna och på pedagogiken – med avsikt att göra barns röster hörda. Hans forskningsintresse för förskolan har inte uppstått av en slump. Det var just i den miljön som problemen började för Nils Eriksson, som är född och uppvuxen i Skelle

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons