Nästa artikel

  • Malin Eriksson är projektledare för Riksförbundet Attentions pågående projekt ”Förskolelyftet”.

  • Fackförbundet Kommunal har lyft att varannan barngrupp i förskolan är för stor medan vistelsetiderna har ökat och barnen blivit yngre.

Premium Ojämn kunskap om npf, bristande stöd, oroväckande signaler på frånvaro och organisatoriska problem som personalbrist och stora barngrupper. Inom ramen för projektet ”Förskolelyftet” släppte Riksförbundet Attention nyss en enkätrapport för att belysa situationen i förskolan för barn med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism.

Genom årliga skolenkäter har Riksförbundet Attention riktat uppmärksamhet mot den svåra skolgången för elever med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism. Barn med dessa diagnoser har till exempel högre frånvaro och lägre måluppfyllelse än elever utan funktionsnedsättning. I dessa skolenkäter, men också genom otaliga medlemskontakter, har det tydligt framkommit att besvären ofta börjar redan i förskolan. Därför har Attention nyligen dragit i gång ett treårigt projek

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons