Nästa artikel

  • Friskolan Kajans högstadium i Uppsala, som riktar sig till elever med npf, kommer att läggas ned till följd av att den ekonomiska ersättningen inte har varit tillräcklig.

Premium Friskolan Kajan i Uppsala, riktad till elever med npf, tvingas lägga ned sitt högstadium. Den ekonomiska ersättningen för eleverna har blivit allt lägre, vilket gjort att skolan inte har råd att anställa elevassistenter. Skolans vd Anders Eriksson menar att det i förlängningen blir omöjligt att driva friskolor för elever med behov av särskilt stöd.

Det var den 13 mars som föräldrar till Kajans högstadieelever kallades till ett möte på skolan. Där berättade ledningen att högstadieverksamheten kommer att läggas ned vid läsårets slut. Skolans vd Anders Eriksson berättar om ett besked som var jobbigt att ge. – Självklart var det ett svårt möte att ha. Vi förstår att det här är något som drabbar både barnen och föräldrarna. Många vittnar om att barnen trivs, och att de har gjort stora framsteg sedan de kom till oss, s

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons