Nästa artikel

  • Uppsala kommun avslår flera av Kajan friskolas ansökningar om tilläggsbelopp. Fredrik Hjelm, pappa till en pojke på skolan, är kritisk.

Premium Skolornas möjligheter att få tilläggsbelopp för barn med behov av extra stöd i undervisningen ska underlättas genom en ny lag. Uppsala kommun väljer att istället sänka tilläggsbelopp för elever i särskola.

Utbildningsförvaltningen drar ner på tilläggsbeloppen till Kajan friskola i Uppsala, som har träningsklass inom grundsärskolan. Många av barnen där har autism och utvecklingsstörning vilket gör dem beroende av en personaltät verksamhet för sin rätt till utbildning. Fredrik Hjelm, förälder till en pojke som går i träningsklass på Kajan friskola har sin bild över hur det ligger till. – I princip alla i träningsklass blir av med sitt tilläggsbelopp. En drastisk förändring. T

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons