Nästa artikel

  • Jessica Olsson, Lärarnas riksförbund, är bekymrad över att tilläggsbeloppen halveras i Eskilstuna.

Premium I Eskilstuna kommun blir det i höst svårare för barn i förskolan och grundskolan med behov av stödinsatser att få del av tilläggsbelopp. Anledningen är att kommunens budget för stödet redan kraftigt överskridits.

En sämre tidpunkt för sänkta tilläggsbelopp än nu är svår att tänka sig. Regeringen införde 1 juli de nya bedömningskriterierna för tilläggsbelopp just för att minska antalet avslag på ansökningar om tilläggsbelopp eftersom avslagen slår hårt mot bland andra elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) med stora behov av stöd och anpassningar under hela skoldagen. I Eskilstuna kommun halveras alla nya beviljade ansökningar om tilläggsbelopp för personer med ps

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons