Nästa artikel

  • "Var du bor ska inte påverka vilket stöd du får i skolan, det är tveksamt om det blir likvärdigt för alla", säger skolforskaren Martin Karlberg.
  • Mattias Elfström är skoljurist och välkomnar Skolverkets översyn av kommunernas tillämpning av tilläggsbeloppet.

  • Skolverket har fått i uppdrag av den S-ledda regeringen att analysera tillämpningen av tilläggsbeloppet.

Premium För elever med omfattande behov av särskilt stöd och extraordinära insatser kan skolan ansöka om ett ekonomiskt bidrag, så kallat tilläggsbelopp, hos hemkommunen. Men kommunerna tolkar reglerna för tilläggsbelopp på olika sätt, vilket har kritiserats av funktionsrättsorganisationer som Attention och Autism- och Aspergerförbundet. Nu har Skolverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram stöd för en likvärdig tillämpning hos kommunerna.

– Jag tycker inte att tillämpningen av bestämmelserna om tilläggsbelopp fungerar bra idag. Det finns kommuner som hänvisar till sin budget när de avslår tilläggsbelopp, trots att elevens behov ska styra. Och det finns domstolar som kräver oberoende utredningar av barnens behov, trots att det är skolan som ska bedöma det, säger Mattias Elfström. Mattias Elfström är jurist med fokus på skolfrågor och verksam i Göteborgsområdet. Under senare år har han drivit många rättsproce

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Politik
Annons