Nästa artikel

  • "Ibis-programmet är relationsinriktat samtidigt som ramverket är tydligt och strukturerat", säger Martin Karlberg.

  • Universitetslektorn Martin Karlberg ansvarar för genomförandet av Ibis-projektet i Uppsala.

Premium Nu pågår ett projekt på nio skolor i Uppsala med syftet att skapa arbetsro och trygghet i skolmiljön. Fokus är rutiner och goda relationer mellan elever och lärare. Metoden är forskningsbaserad och passar bra för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, säger universitetslektor Martin Karlberg i en intervju med Special Nest.

Martin Karlberg är universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala Universitet, han har också arbetat både som lärare och socialarbetare. För två år sedan fick han en förfrågan från Uppsala kommun om att delta i ett samverkansprojekt mellan kommunen och universitetet för att skapa bättre arbetsro i skolorna. Då valde han ut Ibis-metoden. – Jag valde Ibis för att det hade starkast forskningsstöd och för att det är skolomfattande

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons