Nästa artikel

IBIS (Inkluderande Beteendestöd I Skolan) är ett skolövergripande program som syftar till att skapa arbetsro och trygghet i skolan. Avsikten med IBIS är att utveckla en positiv skolkultur som stärker elevernas skolprestationer och sociala färdigheter, samt förebygga och hantera problembeteenden genom proaktiva arbetssätt. Fokus är rutiner och goda relationer mellan elever och lärare. Special Nest har bjudit in universitetslektor Martin Karlberg för att berätta mer om IBIS-programmet som är forskningsbaserad och även passar bra för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

När: torsdagen den 24:e mars 2022, klockan 19.00, - 20.15 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom. Gratis för Special Nest prenumeranter. Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Föreläsningen riktar sig främst till rektorer, personal inom skolans elevhälsa samt lärare. Årskurs F-6 (material för senare årskurser är under produktion vilket gör att man kan delta även gällande senare årskurser). Men alla som är intresserade är välkomna att delta.

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk
och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag är onsdagen den 23 mars 2022.

Läs mer om IBIS-programmet här:  https://www.edu.uu.se/samverkan/ibis/

Annons