Nästa artikel

I arbetet som lärare/specialpedagog innebär en viktig del att ta reda på hur man skall stödja elever i behov av särskilt stöd för att veta vilka insatser eleven kan behöva. I denna föreläsning kommer Specialpedagog Linda Hallberg gå igenom grunderna varför det är viktigt att arbeta med kartläggning, samt tipsa om vilka kartläggningar som kan användas vid olika behov. Arbetet med kartläggning hjälper skolpersonal att förstå beteenden och sammanhang som är av yttersta vikt för att förstå och sätta in rätt insatser för elever med NPF-diagnoser. Linda Hallberg är rektor, specialpedagog och beteendeanalytiker med specialistinriktning npf. Linda Hallberg har en master i specialpedagogik.

När: Torsdagen den 26 augusti, klockan 19.00 ca 1 timme inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom. Gratis för Special Nest prenumeranter. Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Till skolpersonal men även alla andra som är intresserade av hur man kan arbeta med kartläggning i skolan.

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk
och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag onsdagen den 25:e augusti.

Annons