Nästa artikel

Snart drar ett nytt skolår igång och som skola behöver all personal planera för alla elevers behov. I denna föreläsning guidar Linda Hallberg med konkreta tips hur man organiserar och planerar för lyckade skolsituationer för elever med NPF-diagnoser. Linda Hallberg är rektor, specialpedagog och beteendeanalytiker med speciallistinriktning npf. Linda Hallberg har en master i specialpedagogik.

När: Torsdagen den 18 augusti, klockan 19.00 ca 60 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom. Gratis för Special Nest prenumeranter. Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Alla som är intresserade, inriktning mot låg- och mellanstadiet.

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk
och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag onsdag den 17:e augusti.

Annons