Nästa artikel

Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA) kan användas inom många olika omsorgsverksamheter som omfattar personer med kognitiva svårigheter. Några exempel är stöd och service samt vård och omsorg till personer med intellektuell funktionsnedsättning och olika former av personlig assistans (LSS-verksamhet), verksamheter som stödjer personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, autism och demens samt socialpsykiatri. Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt innebär bland annat att personalen stödjer personen som har kognitiva begränsningar genom att lyfta fram dennes färdigheter och kompensera för svårigheter. Detta görs genom fördjupad kunskap om kognition, ökad förståelse för vad kognitiva begränsningar innebär, anknytning till den salutogena hälsoteorin och anpassningar i vardagen. Special Nest har bjudit in författaren och utbildaren Carl-Mikael Feldt för att berätta mer om PFA - ett arbetssätt som spridit sig till flera kommuner i Sverige.

När: torsdagen den 21 oktober 2021, klockan 19.00 – 20.00, ca 60 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom. Gratis för Special Nest prenumeranter.

Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Föreläsningen riktar sig till alla som möter personer med kognitiva begränsningar

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som icke-prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse så skickar vi swishnr och inloggningslänk samt instruktioner till dig

 

Annons