Nästa artikel

Många barn med npf är strängt selektiva ätare. Oavsett om man befinner sig i föräldrarollen eller yrkesrollen kan man hjälpa barnet att vidga vyerna med rätt matknep. Matsvårigheter kan bero på en rad olika saker. Ibland är det rent motoriskt svårt att få maten från tallrik till mun, att tugga och svälja. Andra gånger är det sensoriskt överväldigande för de fem sinnena att ta in maten. Eller både och. Special Nest har bjudit in barndietisten, föreläsaren och författaren Sara Ask för att prata mer om sina erfarenheter kring vilka svårigheter som kan finnas kring mat. Sara Ask har bland annat författat boken Prata mat med elever: handbok för elevhälsan.

När: torsdagen den 8 april 2021, klockan 19.00 – 20.00, 60 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom. Gratis för Special Nest prenumeranter. Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Föreläsningen riktar sig till skolpersonal och vårdnadshavare men alla som är intresserade är välkomna att delta.

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk
och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag är onsdagen den 7 april 2021.

Annons