Nästa artikel

En del barn har en generell utvecklingsförsening som kommer att visa sig tydligare ju äldre barnet blir. Med generell menas att den påverkar barnets intellektuella utveckling och att det i sin tur påverkar hur barnet utvecklas på många olika sätt. Special Nest har bjudit in psykologen, föreläsaren och författaren Gunilla Carlsson Kendall för att ge en kort föreläsning om sina erfarenheter av variationen i förskolebarns kognitiva utveckling. Gunilla Carlsson Kendall har även författat boken "Försenad utveckling - Vad kan det bero på?"

När: onsdagen den 16 juni 2021, klockan 19.00 – 20.00, ca 60 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom. Gratis för Special Nest prenumeranter.

Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Föreläsningen riktar sig till personal som arbetar inom förskolan men även vårdnadshavare och andra intresserade .

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag är tisdagen den 15 juni 2021.

Annons