Nästa artikel

Många ungdomar med adhd och autism har också sömnproblem. En rapport av Läkemedelsverket från 2019 visar till exempel att omkring hälften av barn och ungdomarna som har melatonin på recept – det vill säga läkemedel mot sömnsvårigheter – har minst en psykiatrisk diagnos, såsom adhd, autism, depression och ångest. Special Nest har bjudit in psykolog och forskare Lie Åslund som arbetar med att utveckla och pröva psykologiska behandlingsmetoder och eHälsoverktyg för ungdomar med sömnproblem. I en kort inspirationsföreläsning berättar Lie Åslund varför sömn är viktigt och vad man kan tänka på för att förbättra insomningen och sömnen.

När: Tisdagen den 24 maj, klockan 19.00 ca 60 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom. Gratis för Special Nest prenumeranter.

Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Föreläsningen riktar sig till alla som är intresserade.

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag måndagen den 23 maj 2022

Annons