Nästa artikel

Special Nest har bjudit in psykologen, författaren och föreläsaren Alexandra Rosendahl Santillo för att berätta om en ny terapiform tillgänglig på svenska avsedd för patienter med emotionella svårigheter och kognitiva funktionsnedsättningar. Alexandra Rosendahl Santillo har även i sin bok DBT-SS Färdighetsträning beskrivit behandlingsmodellen steg för steg, baserat på en pilotstudie som hon och ett forskarteam nyligen har gjort i Lund. I denna kortare digitala inspirationsföreläsning får du en inblick i vad metoden innebär.

När: Torsdagen den 11 maj 2023 kl 19.00-20.00

Hur: Via mötesplattformen Zoom

Gratis för Special Nest prenumeranter. Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Detta är en föreläsning som riktar sig elevhälsopersonal i skolan, personal på LSS-boenden eller HVB-hem - men alla som är intresserade är välkomna att delta.

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag är onsdag den 10 maj 2023

Tidigare artikel i Special Nest https://www.specialnest.se/metoder/sa-kan-kanslor-hanteras-vid-kognitiva...

Annons