Nästa artikel

  • Den första svenska metodboken om känslohantering vid kognitiva svårigheter.

  • "Patienter kan inte anpassa sig till oss och våra modeller utan vi måste anpassa terapin för dem", säger psykologen Alexandra Rosendahl Santillo.

Premium Nu finns en ny terapiform tillgänglig på svenska avsedd för patienter med emotionella svårigheter och kognitiva funktionsnedsättningar. I boken DBT-SS Färdighetsträning beskriver psykologen Alexandra Rosendahl Santillo behandlingsmodellen steg för steg, baserat på en pilotstudie som hon och ett forskarteam nyligen har gjort i Lund.

– Färdighetsystemet handlar om att känna igen känslor, sätta namn på dem och förstå dem för att sedan kunna använda dem på ett bra sätt i livet, i stället för att låta sig styras av dem. Det kan handla om att vänta på sin tur, komma överens med andra, hantera relationer och att ta kloka beslut, säger Alexandra Rosendahl Santillo. Alexandra Rosendahl Santillo är psykolog, psykoterapeut och specialistpsykolog samt handledare och lärare i kognitiv beteendeterapi, KBT. Hon är

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons