Nästa artikel

  • Anna Kåver är idag pensionär men fortsätter att föreläsa och skriva om olika psykologiska frågor.

Premium Efter mer än 40 år i yrkeslivet kan den populära psykologen och författaren Anna Kåver se tillbaka på sin karriär och på den snabba utvecklingen av kognitiv beteendeterapi, KBT. Special Nest har intervjuat henne om vad som kännetecknar tredje vågens KBT och hur den kan fungera för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

– Vi har tagit med oss det som fortfarande håller och lagt till nya saker i modern KBT. Den gamla inlärningsteorin och klassiska tekniker som exponering vid ångest fungerar ännu och de nya delarna inom tredje vågens KBT, som till exempel dialektisk beteendeterapi (DBT) och acceptance and commitment therapy (ACT), kan hjälpa många, säger Anna Kåver. Anna Kåver är psykolog, psykoterapeut, forskare, handledare samt författare till tio fack- och populärvetenskapliga böcker om psykolo

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons