Nästa artikel

  • "Att träffas i grupp verkar tillföra ett extra värde", säger forskaren Jenny Meyer som har studerat en DBT-baserad färdighetsträning i grupp för unga med adhd.

  • Jenny Meyer är psykolog på neuropsykiatriska enheten inom BUP vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och doktorand vid Uppsala universitet.

Premium I ett projekt inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har unga med adhd fått en särskild färdighetsträning i grupp. Deltagarna tyckte att det var värdefullt att träffa andra med liknande erfarenheter. Efter behandlingen kunde de också förstå och acceptera sig själva och sin diagnos bättre. Special Nest har intervjuat forskaren Jenny Meyer.

Idag ska unga med adhd enligt Socialstyrelsens riktlinjer få information om sin diagnos, medicinering vid behov samt samtalsstöd vid samsjuklighet med psykisk ohälsa. – Adhd medför ofta svårigheter i vardagen och det finns en efterfrågan på fler insatser.  Men tillräckligt forskningsstöd saknas för psykologisk behandling för ungdomar med adhd, säger Jenny Meyer, psykolog på neuropsykiatriska enheten inom BUP vid Akademiska sjukhuset och doktorand vid Uppsala universitet.   Färd

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons